THE HOME OF SPECIALIST MUSIC Supporting independant labels and artists from across the globe
All Genres | Ltd Editions | Signed CD's | Special Offers | Vinyl | Box Sets

101 Welsh Carols And Christmas Songs

Artist:
Format:
Compact Disc (Audio)
No of Discs:
5
Availability:
Available
Release Date:
07-11-2011
Genres:
Label:
Barcode:
5016886264721
Packaging:
Box Set
Catalog Number:
SCD2647
101 Welsh Carols And Christmas Songs
101 Welsh Carols And Christmas Songs

Description

The greatest collection of Welsh carols and Christmas songs ever! 101 tracks, traditional and contemporary, on 5CDs sung by many of Wales' top soloists, choirs and groups. This unique collection was carefully chosen from the recording archives of 40 years and more, as it also includes traditional "Plygain" carols recorded by St. Fagan's Museum of Welsh Life. The classic recordings made by Ysgol,Glan Clwyd, featuring the carols of Gilmor Griffiths are accompanied by the well-known carols and new compositions sung by some of Wales' most popular singers, including Bryn Terfel, Aled Jones, Stuart & Mark Burrows, Glanaethwy, Dafydd Iwan, The Llanelli Male Voice Choi, and Elin Fflur.

Tracks

 1. Name
 2. Gloria (Côr y Glannau)
 3. O deuwch ffyddloniaid (Côr Meibion Llanelli)
 4. Dawel Nos (Triawd y Coleg)
 5. Grist Bendigedig (Bryn Terfel a Rhys Meirion)
 6. Clywch Y Ddwyfol Sanctaidd Gân, Tua Bethlehem dref (Cantorion Sirenian)
 7. O Dawel Dinas Bethlehem (Cantorion Clwyd)
 8. Deffro ddaear llawenha (Cantorion Clwyd)
 9. Hwiangerdd Mair (Cantorion Clwyd)
 10. Odlau tyner engyl (Cantorion Clwyd)
 11. Draw yn ninas Dafydd frenin (Cantorion Clwyd)
 12. Sisialai'r awel fwyn (Cantorion Clwyd)
 13. Mae'r nos yn ddu (Cantorion Clwyd)
 14. Engyl glân o fro'r gogoniant (Cantorion Clwyd)
 15. Dos dywed ar y mynydd (Côr Meibion Llanelli)
 16. I orwedd mewn preseb (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 17. Iesu faban (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 18. Llanddarog (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 19. Ar Wyl y Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 20. Clychau'r Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 21. O deued pob Cristion (Cantorion Clwyd)
 22. Bethlehem (Aled Jones)
 23. Llawenydd lanwo'n cân (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 24. Clywch lu'r nef (Cwlwm)
 25. Ar ddiwrnod cynta'r 'Dolig (Cwlwm)
 26. Carol y gannwyll (Cwlwm)
 27. Riu, riu chiu (Cwlwm)
 28. Gwelais y baban (Cwlwm)
 29. Si lw li lw (Cwlwm)
 30. O newydd llon (Cwlwm)
 31. Seren Nadolig (Trebor Edwards)
 32. Draw 'mhell yn y preseb (Trebor Edwards)
 33. Wyt ti'n cofio'r Nos Nadolig? (John Eifion)
 34. Bachgen a aned (Geraint Griffiths/Sonia Jones)
 35. Mair paid ag wylo mwy (Iona ac Andy)
 36. Carol y Blwch (David Lloyd)
 37. Carol g?r y llety (Hogia'r Wyddfa)
 38. Daeth Iesu o'i Gariad (Jac a Wil)
 39. Ganol Gaeaf Noethlwm (Côr y Glannau)
 40. O Faban glân (Cantorion Clwyd)
 41. Fendigaid Nos (Côr Godre'r Aran
 42. Ar gyfer heddiw'r bore (Parti Fronheulog)
 43. Deffrown deffrown (Parti Gad)
 44. Dyledwyr ym i seinio clod (Parti Brynhyfryd)
 45. Wel dyma'r borau gorau i gyd (Parti Fronheulog)
 46. Teg wawriodd boreuddydd (Parti Gad)
 47. Cydganed dynoliaeth (Amryw bartïon)
 48. Y bore ganwyd Iesu (Parti Cut Lloi)
 49. Tramwywn ar gyflym adenydd (Meibion Llywarch)
 50. Seiniau gorfoledd (Rhiannon Ifans a Trefor Pugh)
 51. Un gaeaf oer (Arfon Gwilym)
 52. Ar dymor gaeaf (Parti Cut Lloi)
 53. Baban Iesu (John, Guto ac Angharad Lewis)
 54. Pan ym Methlehem y ganwyd (Parti'r Penrhyn)
 55. Daeth Nadolig fel arferol (Cogia Llanfihangel)
 56. Awn i Fethlehem (Trefor Edwards)
 57. Roedd yn y wlad honno (Cantorion Cywrig)
 58. Myn Mair (Cantorion Cywrig)
 59. Jiwdea (Cantorion Cywrig)
 60. Ar fore Dydd Nadolig (Cantorion Cywrig)
 61. Hil Adda (Cantorion Cywrig)
 62. Alaw Mair (Glanaethwy & Da Capo)
 63. Ganwyd Iesu (Leah Owen)
 64. Geni plentyn bach (Timothy Evans)
 65. Nadolig, pwy a wyr? (Côr y Brythoniaid)
 66. Tywysog Tangnefedd (Dafydd Iwan)
 67. Noson oer Nadolig (Meic Stevens)
 68. Carol (Sidan), Y Clychau (Leah Owen)
 69. Carol (Tecwyn Ifan)
 70. Un seren (Delwyn Siôn)
 71. Siarad â ti a mi (Cwlwm)
 72. Er cof am eni'r Iesu (Elin Fflur)
 73. Anwylyn Mair (Bryn Terfel & Rhys Meirion)
 74. Sêr Y Nadolig (Fflur Wyn)
 75. Cân Mair (Rhys Meirion)
 76. Un Seren Wen (Bois Y Castell)
 77. Gwyl Y Geni (John Ac Alun)
 78. Dolig Del (Bob Delyn A'r Ebillion)
 79. Seren y Cymoedd (Brigyn)
 80. Rwyt yn Fab i Mi (Aled Pedrig)
 81. Gwyl y Baban (Caryl Parry ones)
 82. Cerddaf y strydoedd tywyll (Ysgol Glanaethwy)
 83. Nos Nadolig Yw (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 84. O cofiwn hyn (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 85. Hwiangerdd Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 86. Balulalow (Côr Ysgol Glan Clwyd)
 87. Nadolig Cyntaf Un (Rhian Mair Lewis)
 88. Dolig Du (Gwyneth Glyn)
 89. Un Enaid Bach (Rhys Meirion)
 90. Nadolig Llawen Gwyn (Bob Delyn Bach)
 91. Carol Catrin (Aled Wyn Davies)
 92. O Seren Wen (Steffan Rhys)
 93. Rhagfyr o hyd (Daniel Lloyd)
 94. Carol Nadolig (Stuart a Mark Burrows)
 95. Carol Parsal (Triawd Caeran)
 96. Blant bach cu (Côr Meibion Llanelli)
 97. Ymhell yn ôl ym Methlehem (Trebor Edwards)
 98. Carol y seren (Trebor Edwards)
 99. Carol Nadolig (Trebor Edwards)
 100. Tawel Nos (Dafydd Dafis & Pwyll Ap Sion)
 101. Iesu Yw (Ysgol Glanaethwy)
£12.99
Out of stock

Fast delivery & returns worldwide